SCHEVENINGEN Het strand voor het Kurhaus was ...

SCHEVENINGEN Het strand voor het Kurhaus was gisteravond het toneel van een bijzonder schouwspel: een vliegerwedstrijd, uitgevochten door een internationaal gezelschap van astro- en kosmonauten. De ruimtevaartveteranen waren de afgelopen week bijeen voor hun zesde jaarlijks congres, dat plaatsvond in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag. De voornamelijk Amerikaanse, Russische en Westeuropese ex-ruimtevaarders zijn sinds 1985 verenigd in een internationale vereniging, de Association of Space Explorers (ASE). Doelstelling van de ASE is niet alleen om ervaringen uit te wisselen, maar ook om het publiek beter te informeren over de wetenschappelijke en technologische aspecten van het ruimtevaartbedrijf. Daarnaast wordt door de ASE gepleit voor de verbetering van de onderlinge hulpverlening bij noodsituaties door de verschillende ruimtevaartnaties. Op de foto staat onder de vlieger in de vorm van een space-shuttle de Nederlandse ruimtevaarder W. Ockels. (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh)