Milieukamer bij Internationale hof van Justitie

DEN HAAG, 7 juli Minister Alders (VROM) wil dat er bij het Internationale hof van justitie in Den Haag een speciale milieukamer wordt ingesteld. Die zou zich moeten toeleggen op het beslechten van internationale milieugeschillen. Volgens de minister kunnen vooral op het gebied van verzuring, klimaatsverandering en de aantasting van de ozonlaag grensoverschrijdende geschillen ontstaan.