Kalm koopgedrag Oostduits publiek stemt markt positief

UTRECHT, 7 juli In de week dat de Duitse monetaire Unie een feit werd reageerden de financiele markten opgelucht op de voorzichtige houding van het Oostduitse publiek. De eerder gegeven indicatie van de Bundesbank dat gemiddeld D-Mark 800 zou worden opgenomen, bleek dan ook te pessimistisch: slechts gemiddeld D-Mark 300 zou over de toonbank zijn gegaan. Van een ongeremde koopgolf was in het geheel geen sprake.

In dit klimaat kreeg de eerste Duitse eenheidslening een goed onthaal, waarbij van een rendementsverschil met normale Bundsleningen geen sprake bleek. Voor beide kon op een gegeven moment 8,6 procent effectief rendement worden becijferd. Dit was circa 0,1 procent beneden het niveau van vorige week. Op de obligatiemarkt van Amsterdam bleken de beleggers weliswaar bereid om in dezelfde richting mee te denken, maar dezelfde mate van rentedaling werd niet geevenaard. Het renteverschil binnen het 10-jaarssegment liep bijgevolg op tot boven 15 basispunten. Donderdag en vrijdag trad een technische reactie op welke zowel de Duitse als de Nederlandse markt trof. Al met al zette de rentedaling zich voor de derde achtereenvolgende week voort.

Ook op de geld- en valutamarkt was de invloed van een en ander merkbaar. Daarbij bleek dat de Bundesbank, zoals verwacht, een zeer voorzichtige houding innam. Pas vrijdag werd de geldmarkt bij onze oosterburen verruimd. In ons land was De Nederlandsche Bank dinsdag al tot een verruiming overgegaan, waarbij het speciale beleningstarief op het bekende 7,8 procent niveau werd gesteld. De koers van de D-Mark kon zich al met al rond de fl. 1,126 goed handhaven.

Voor onze Minister van Financien bleek het positieve rentesentiment een te grote verleiding. Voor de nog te financieren fl. 10 miljard ofwel 25 procent van het tekort kondigde hij reeds voor de vakantie een nieuwe lening aan. Kok zal zich daarbij hebben gerealiseerd dat hij niet slechts moet concurreren met de Duitse staat, maar tezijnertijd ook met de Duitse PTT en de Spoorwegen. Op dit moment ziet het er naar uit dat de uitgiftekoers van de 8,75 procent lening a.s. dinsdag eerder onder dan boven pari vastgesteld zal worden, gegeven het geldende 8,8 procent effectief rendement van de laatste staatslening.

Eurokapitaalmarkt

Opnieuw beleefden de internationale kapitaalmarkten een weinig spectaculaire week. Door de in vakantiestemming verkerende handel werd in het begin van de week het vizier gericht op de directe gevolgen van de Duitse monetaire unie alsmede op de, succesvolle, emissie van de eerste lening van het Duitse Eenheids-Fonds. In de tweede helft van de week waren de gisteren bekendgemaakte Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over de maand juni voor de marktpartijen aanleiding plaats te nemen aan de zijlijn. De importantie van deze cijfers is dermate groot geworden dat zij, zeker in een dunne handel, een omslag in het marktsentiment kunnen bewerkstelligen. Een hectischer verloop kende de week voor beleggers in Engelse-ponden leningen. Ondanks een gestegen pond-sterling ging de vastrentende markt gebukt onder rente-stijgingen. Een mogelijke toetreding van het pond tot het EMS, oorzaak de hogere koers op de valutamarkt, zal naar verwachting de Engelse monetaire autoriteiten beletten over te gaan tot een versoepeling van het monetaire beleid.

Ook de eurokapitaalmarkt werd niet gekenmerkt door veel emissieactiviteit, een representatief beeld van het afgelopen half jaar. In de eerste zes maanden van 1990 nam het totale emissievolume ten opzichte van het eerste halfjaar van 1989, met niet minder dan 40 miljard dollar af tot een niveau van 80 miljard dollar. De grootste klap werd uitgedeeld in het eurodollarsegment, waar de inkrimping 30 miljard dollar bedroeg. Verantwoordelijk hiervoor was voornamelijk het wegvallen van een van de belangrijkste pijlers in deze sector, de emissies van Japanse obligatieleningen met warrants. Tot de opschorting hiervan was in maart overgegaan na de crash op de Japanse beurs. De toekomst in deze sector is inmiddels rooskleuriger nu de Japanse effectenhuizen hun activiteiten op dit gebied weer gaan hervatten. Een meer structurele trend, de toenemende liberalisering van de binnenlandse markten, zal de marktpartijen op de eurokapitaalmarkt echter de nodige zorgen baren.

Bron: Rabobank Nederland.