Geen aparte cel voor seksuele delinquent

DEN HAAG, 7 juli Staatssecretaris Kosto (justitie) wil geen aparte gevangenis voor plegers van seksueel geweld. In de discussienota over het gevangeniswezen, die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd, wijst hij alle vormen van indeling op grond van de soort misdrijven van de hand.

Kosto wijkt daarmee af van het advies van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing (CRS). Deze adviesraad meent dat differentiatie naar delictsoort verder en opnieuw moet worden onderzocht en overwogen. Er zou volgens de CRS 'bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan plegers van zedendelicten, vanwege de veelal bedreigde plaats die zedendelinquenten in de normale gedetineerdengemeenschap innemen'.

Wel moet volgens de adviesraad grote voorzichtigheid worden betracht, omdat differentiatie naar delict gemakkelijk discriminerend kan werken.