Betere rechtspositie belastingplichtigen

DEN HAAG, 7 juli De rechtspositie van belastingplichtigen wordt versterkt. De belastingbetaler krijgt ondermeer de mogelijkheid om in beroep te gaan als de inspecteur een bezwaarschrift niet binnen een jaar afhandelt. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor een versnelde procedure bij de belastingrechter voor de behandeling van een beroepschriften. De belastingplichtige moet dan wel aan kunnen tonen dat hij 'zwaarwegende belangen' heeft om een versnelde procedure te willen.