Wereldbank gaat meer leningen verstrekken

ROTTERDAM, 6 juli De Wereldbank gaat het komend jaar haar leningen aan Derde-wereldlanden en Oost-Europa uitbreiden.

Moeen Qureshi, vice-president bij de Wereldbank, zei gisteren dat de bank in het deze maand begonnen boekjaar in totaal voor 23 miljard dollar wil uitlenen tegen 20,7 miljard in het afgelopen jaar. Hij onderstreepte daarmee dat de daling van vorig jaar eenmalig was.

Het afgelopen boekjaar blokkeerde de Wereldbank een lening van 700 miljoen dollar aan China in verband met de gewelddadige onderdrukking van de pro-democratische protesten. Daardoor daalde voor het eerst sinds 1985 het totaal door de bank uitgeleende bedrag met 600 miljoen dollar.

Japan zal naar verwachting op de economische top in Houston aandringen op het opheffen van de blokkade, maar de Verenigde Staten zullen zich daar volgens Westerse diplomaten tegen verzetten.

Aan Oost-Europa leende de Wereldbank het afgelopen jaar 1,84 miljard dollar. Qureshi verwacht dat dit de komende drie jaar 2,5 tot 3 miljard dollar per jaar zal zijn. 'Naast extra leningen aan Polen en Hongarije werken we ook aan steun voor Bulgarije en Tsjechoslowakije, welke twee landen naar verwachting het komend jaar lid worden van de Wereldbank.' Met Roemenie heeft eerste overleg plaats.

De bank heeft tot nu toe 2,6 miljard dollar toegezegd ter ondersteuning van het plan van de Amerikaanse minister van financien, Nicolas Brady, om de met schulden beladen economieen van Derde-wereldlanden te herstructureren.

Brady wil dat ontwikkelingslanden hun schuld kunnen verminderen door economische hervormingen door te voeren. Mexico, de Filippijnen, Costa Rica en Venezuela hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het plan Brady.