Uitkomen

- Waarom zou hij moeten uitkomen?- Omdat ze dan een rolmodel hebben.- En als hij niet uitkomt?- Dan hebben ze geen rolmodel.

Ik zweer u dat ik het zo hoorde. Iemand behoort tot een gewaardeerde minderheid, hij is rijk of beroemd, of beide. Maar hij behoort ook tot een door sommigen geminachte minderheidsgroep, hij is homoseksueel of alcoholicus, of beide. Er komt nu een zekere drang op bij zo iemand om 'uit te komen'. Vroeger zei je: er voor uit te komen, maar daar zit de erkenning aan vast dat het iets waar je voor uitkomt, schaamtevol is.

Hij komt uit om rolmodel te kunnen zijn. Een rolmodel is iemand waar je tegen op kijkt, die je na wil volgen. De gedachtengang is: 'Die man is beroemd en hij is homoseksueel. Ik ben homoseksueel. Dus misschien word ik ook nog beroemd.' Uitkomen en rolmodel zijn rechtstreeks uit het Amerikaans vertaald, en ze berusten dan ook op de Amerikaanse mythe dat het voor een arme prettig is dat er rijken zijn. Niet om van te bedelen, maar omdat zij bewijzen dat rijk-zijn mogelijk is. Een rolmodel is een orgineel mens. Maar iemand die een rolmodel nodig heeft?

    • het Woord