Ter Beek wil gedwongen ontslagen voorkomen

DEN HAAG, 6 juli In een gesprek met de bonden van militair personeel heeft minister Ter Beek (defensie) gisteren de hoop uitgesproken dat gedwongen ontslagen kunnen worden voorkomen. Hij gaf geen garanties. In vijf jaar tijd zal de krijgsmacht met vijftien procent worden teruggebracht. Voor sommige overplaatsingen geldt daar bovenop nog een uitlooptijd van twee jaar. Niet alle besparingen kunnen dus in vijf jaar worden gerealiseerd.

Niet bekend

Planningsprocessen op Defensie, zo voerde Ter Beek aan, hebben een lange duur. Daarvoor moet een visie voor de lange termijn worden ontwikkeld.

In een vraaggesprek met de Defensiekraint zegt Ter Beek begrip te hebben voor de opvatting van minister Van den Broek dat snelle veranderingen in Europa ook onzekerheden scheppen. Daarom wil hij bij de planning ruimte houden voor aanpassingen aan actuele ontwikkelingen. Maar hij ontkent fel dat hij 'voor de muziek uit zou lopen'. Op het hoofdkwartier van het militaire commando van de NAVO (SHAPE) was het hem vorige week duidelijk geworden dat de Nederlandse plannen in lijn zijn met scenario's die daar worden ontwikkeld.