Steun voor detentieplan buitenlanders

UTRECHT, 6 juli Het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB) is zeer te spreken over het plan van staatssecretaris Kosto (justitie) om buitenlandse gedetineerden zo veel mogelijk in strafinrichtingen bij elkaar te plaatsen. Ongeveer 25 procent van de ruim 7.000 gevangenen in Nederland is buitenlander. Kosto wil deze gedetineerden op basis van nationaliteit op afdelingen onderbrengen om te voorkomen dat ze in een isolement geraken.

W. Jansen, adjunct-directeur van het NCB, noemt de plannen 'een goede zaak'. gevangenen kunnen er volgens hem alleen maar baat bij hebben dat ze contacten kunnen onderhouden met landgenoten. Het NCB noemt het vooral een vooruitgang dat Kosto de buitenlandse gedetineerden nadrukkelijker via cursussen en taalopleidingen wil voorbereiden op terugkeer in de maatschappij. 'We moeten alleen oppassen dat de plannen niet doorschieten zodat we straks zoiets krijgen als exclusieve Turkenbarakken of Marokkaanse gevangenissen', aldus Jansen.