Ster-reclame blijft op zondag verboden

DEN HAAG, 6 juli Het verbod in de Mediawet op zondagsreclame op radio en tv blijft gehandhaafd. Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer voor reclame op zondag is, konden PvdA enerzijds en VVD en D66 anderzijds het gisteravond niet eens worden over de wijze waarop dat zou moeten worden ingevoerd.

Vorige week zaten de drie fracties nog op een lijn. De PvdA zou een amendement van VVD en D66 op een wetsvoorstel steunen waarin alleen uitbreiding van de STER-reclame aan de orde was. VVD en D66 wilden dat het verbod zou worden geschrapt. De PvdA-fractie, op vier Kamerleden na, sloot zich daarbij aan omdat er op zondag toch al veel reclame op tv te zien is, bijvoorbeeld tijdens sportwedstrijden. Toen het CDA als principieel tegenstander van zondagsreclame tegen het gehele wetsvoorstel dreigde te stemmen vroeg minister d'Ancona (WVC) uitstel van de stemming.

Na overleg met de CDA en PvdA slaagde de minister er in zondagsreclame in een apart wetsvoorstel onder te brengen, zodat er gisteren de laatste dag voor het reces nog over kon worden gestemd. De PvdA schaarde zich nu niet achter het amendement van VVD en D66 dat daardoor werd verworpen maar kwam met een eigen wijzigingsvoorstel; zondagsreclame zou onder voorwaarden moeten worden ingevoerd, op een door het kabinet te bepalen tijdstip. De PvdA-fractie zag dit voorstel sneuvelen en stemde vervolgens als enige voor het wetsvoorstel dat zondagsreclame mogelijk maakt op het moment dat de financiele situatie van de omroepen daartoe aanleiding geeft. Het wetsvoorstel om de reclame-zendtijd per 1 januari uit te breiden werd wel aangenomen.

Pag.3: Kritiek op d'Ancona/ Zondagsreclame verlamt Kamer