Redacties van De Tijd en HP akkoord met fusie

AMSTERDAM, 6 juli De redacties van de opinieweekbladen HP en De Tijd stemmen in met een fusie van de beide bladen. Het is de bedoeling dat het nieuwe weekblad met als titel HP De Tijd eind september gaat verschijnen. Over de formule van het nieuwe opinieblad willen de redacties nog niet meer kwijt dan dat nadrukkelijk wordt gezocht naar een antwoord op de concurrentie van de dagbladen. De opiniepers lijdt al jaren onder de vele bijlagen die de landelijke dagbladen bij de krant voegen.

HP-redacteur J. Lamoree, lid van het overleggroepje van beide redacties, wil over de opzet van het nieuwe weekblad verder niets melden. Hij meent dat het 'niet verstandig' is om daarover nu al mededelingen te doen. Ook over de kandidaten voor het hoofdredacteurschap van het nieuwe blad wil Lamoree nog niets kwijt. Bij zowel HP als De Tijd is de functie van hoofdredacteur momenteel vacant.

Het nieuwe opinieweekblad zal worden uitgegeven door een nieuwe onderneming die eigendom wordt van de huidige uitgevers van beide bladen. VNU, uitgever van De Tijd, krijgt 33 procent van de aandelen, de Hollandse Pers Unie (HPU), uitgever van HP, 63 procent en een redactiestichting zal vier procent van de aandelen in bezit krijgen. De SDU, grootste aandeelhouder en toekomstige eigenaar van de HPU, zal de directeur van het nieuwe bedrijf leveren. D. Koger van de SDU is voor alle partijen een aanvaardbare kandidaat. H. van Brussel, directeur van HPU en uitgever van HP, was dat niet, maar als gevolg van het feit dat de HPU de grootste aandeelhouder van het nieuwe bedrijf wordt, krijgt Van Brussel de functie van voorzitter van de raad van commissarissen.