Omweg naar hogescholen kost 98 mln

DEN HAAG, 6 juli De slechte aansluiting tussen het HAVO en het hoger beroepsonderwijs kost de overheid ten minste 140 miljoen gulden per jaar.

Dat stelt een commissie onder leiding van de hoogleraar onderwijskunde Van Wieringen, die dit probleem in opdracht van de hogescholen heeft onderzocht.

Volgens de commissie stoppen HBO-studenten met een HAVO-vooropleiding vaker met hun opleiding dan anderen. Ook doen ze er langer over. Dat zou jaarlijks 42 miljoen kosten. Bovendien volgen HAVO-scholieren, voordat ze aan een HBO-opleiding beginnen, vaak eerst nog een tweejarige opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of in het VWO. De kosten daarvan bedragen jaarlijks 98 miljoen.

De commissie deed eerder in een tussenrapport al aanbevelingen om de aansluiting tussen HAVO en HBO te verbeteren. Ze wil het aantal eindexamenvakken in het HAVO uitbreiden van zes tot zeven of acht. Verder bepleit ze drie nieuwe 'sectorvakken' die leerlingen in staat moeten stellen zich breed te orienteren: technologie, organisatie en beheer en sociale communicatie. Invoering van de nieuwe vakken kost de eerste vier jaar 40 miljoen gulden, aldus de commissie.