Oce-van der Grinten

De nettowinst van Oce-van der Grinten is de eerste helft van dit jaar met 5 procent gestegen van 40,8 tot 43,1 miljoen gulden. Maar in het tweede kwartaal was de winststijging maar 1,6 procent. Getuige het afbreken van het koersherstel viel dat beleggers tegen.