Kabinet mag maximale snelheden niet wijzigen

DEN HAAG, 6 juli Het kabinet mag de snelheidslimieten op de autowegen voorlopig niet veranderen. Een ruime meerderheid (CDA, PvdA en VVD) in de Tweede Kamer heeft dit gisteravond uitgesproken. Dat gebeurde tegen de zin van het kabinet. De bewuste motie werd door minister Hirsch Ballin (justitie) ontraden.

De uitspraak van de Kamer houdt in dat tot 1992 zowel 100 als 120 kilometer de maximum snelheid blijft op die plaatsen waar dat nu ook het geval is. Eerst moet alle inspanning worden gericht op de handhaving, zodat de snelheidslimieten niet massaal worden overtreden, aldus de Kamer. Daarna mag het kabinet met nieuwe voorstellen komen. In de afgewezen kabinetsvoorstellen werd er van uitgegaan dat in 1992 in vrijwel de hele Randstad 100 kilometer als maximum snelheid zou gelden, op voorwaarde dat de controle goed zou werken. De gezamenlijke motie van de twee regeringsfracties en de VVD kwam gisteren tot stand na veelvuldig onderling beraad, waarbij het er eerst naar uitzag dat de aanvankelijk verdeelde CDA-fractie toch grotendeels zou instemmen met de kabinetsplannen.

Ook over de snelheidsbegrenzer voor vrachtauto's leed het kabinet en met name minister Maij-Weggen (verkeer) gisteravond een nederlaag. Zij moest aanzien hoe een motie van haar eigen partij, het CDA, met de steun van de VVD werd aangenomen om die snelheidsbegrenzer alleen in te voeren als dat in EG-verband kan. Maij-Weggen had met ingang van volgend jaar de snelheidsbegrenzer verplicht willen stellen als dit najaar zou blijken dat vrachtauto's nog steeds massaal de maximum snelheid van 80 overschrijden.

Maij-Weggen herhaalde dat zij de motie niet wil uitvoeren en dat zij dit standpunt in de ministerraad zal innemen. De ministerraad zal zich ook beraden over de Kameruitspraak de snelheidslimieten niet te veranderen. Het kabinet zal deze zomer laten weten of het voor de moties van de Kamer zal zwichten.