In 1959 al Aids-dode in Manchester

ROTTERDAM, 6 juli In het Engelse Manchester is al in 1959 een man aan AIDS overleden. Proeven met bewaard gebleven weefsel hebben dat onlangs aangetoond. Het slachtoffer, een 25-jarige marineman, overleed aan een toen onverklaarde ontregeling van zijn afweersysteem die onder andere gepaard ging met een longontsteking en een infectie van een ander virus.

De Engelsman is daarmee kennelijk de eerste AIDS-patient. Hij moet de ziekte enkele jaren eerder hebben opgelopen, omdat het AIDS-virus er enige tijd over doet voor het actief wordt. Het virus is ook in 1959 gevonden in bloedserum dat in 1959 in Zaire is verzameld. AIDS is pas in 1981 als ziekte in de bekendheid gekomen nadat Amerikaanse medici haar hadden beschreven in een medisch tijdschrift. In 1983 werd het virus gevonden dat het afweersysteem ondermijnt en daarmee AIDS veroorzaakt. Een van de pathologen van de universiteit van Manchester, die nu over de vroege AIDS-patient in het tijdschrift The Lancet publiceert, heeft na het overlijden van de patient lijkschouwing verricht. Een oorzaak voor de hevige infectieziekten waar de man aan leed kon hij toen niet vinden. Begin jaren zestig publiceerde hij al over het vreemde ziektegeval in The Lancet. Toen AIDS als ziekte bekend werd drong hij aan op heronderzoek van het bewaard gebleven weefsel van de marineman, maar zinvol onderzoek werd pas mogelijk met de PCR-techniek, waarmee zeer kleine hoeveelheden van het genetisch materiaal van het DNA-virus kunnen worden opgespoord. Volgens de onderzoekers is nu onomstotelijk aangetoond dat het AIDS-virus niet een door genetische manipulatie in een laboratorium geconstrueerd en daarna ontsnapt virus is. Die hypothese werd nog steeds verdedigd, hoewel steeds duidelijker wordt dat het AIDS-virus een variant is van een virus dat bij apen wordt aangetroffen.