Gelijke belasting bezitters caravan

DEN HAAG, 6 juli Eigenaren van een aanhangwagen die door een auto wordt getrokken die op LPG of diesel rijdt, gaan evenveel wegenbelasting betalen als caravanhouders met een auto die op benzine rijdt. De wegenbelasting voor caravans tot 450 kilo wordt afgeschaft. Zij danken de komende tariefsverlaging aan de inspanningen van Tweede-Kamerlid H. J. Schartman (CDA). Zijn initiatief-wetsvoorstel, dat de wegenbelasting voor aanhangwagens alleen nog afhankelijk stelt van het gewicht, werd gisteren tijdens de laatste zittingsdag voor het zomerreces van de Kamer met algemene stemmen aangenomen.