Geen maatregelen bij zomersmog

DEN HAAG, 6 juli Tot ongenoegen van de meerderheid van de Tweede Kamer ziet minister Alders (milieubeheer) geen enkele mogelijkheid om effectieve maatregelen tegen zomersmog te nemen. De minister zegt voor de paradox te staan dat in geval van smog verkeersbeperkende maatregelen in grote steden de luchtvervuiling niet verminderen maar verergeren. Hij heeft daarom besloten in die gevallen niets tegen het autoverkeer te ondernemen.

Niet alleen de fracties van Groen Links en D66 maar ook die van PvdA en VVD lieten gisteren blijken dat zij Alders' beleid tegen zomersmog zeer teleurstellend vinden.

Volgens Lankhorst (Groen Links), Tommel (D66) en Verspaget (PvdA) laat de minister zich te veel leiden door berekeningen over de grote economische schade bij verkeersmaatregelen tegen smog en houdt hij veel te weinig rekening met de ecologische schade van smog en met de gevolgen voor de volksgezonheid daarvan. Opgemerkt werd dat bij onderzoek gebleken is dat stillegging van het verkeer met 80 a 90 procent in grote steden tot een vermindering van 25 procent van de ozonconcentratie leidt en een reductie van 25 tot 35 procent van de schadelijke gezondheidseffecten. Indien zulke maatregelen in internationaal verband worden genomen dan zou de effectiviteit daarvan nog veel hoger zijn. D66-woordvoerder Tommel wees in dit verband ook op mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en op hartpatienten. Een mogelijke verbetering van hun situatie met maximaal 25 procent maakt het volgens hem zeer de moeite waard te besluiten tot stillegging van het verkeer. Voorhoeve (VVD) vroeg Alders om vooral de eisen van de vervuilingsemissies van auto's op te voeren en de oplossing van het smogprobleem naar het voorbeeld van Californie waar 157 maal per jaar smogalarm wordt geslagen vooral in schonere brandstof te zoeken. De VVD-fractie ziet in bijzondere omstandigheden (zoals bij windstil weer) echter toch ook heil in stillegging van het autoverkeer, bijvoorbeeld in drukke steden of in het Rijn- of IJmondgebied.

Alleen van de kant van de CDA-fractie kreeg de minister steun voor zijn afwijzing van verkeersmaatregelen bij smog. Volgens Tegelaar-Boonacker (CDA) moet de frequentie waarin smog voorkomt en de concentraties van stoffen tijdens smogperiodes omlaag via het algemene milieubeleid en niet door stillegging van het autoverkeer. Of minister Alders maatregelen zal nemen tegen zomersmog hangt af van nog te ontvangen adviezen van de Centrale raad voor de milieuhygiene en de Gezondheidsraad.