De Chinese overheid voert momenteel een felle ...

De Chinese overheid voert momenteel een felle campagne tegen drugs-misdadigers. Mensen die zijn veroordeeld wegens overtreding van de strenge anti-narcotica wetten worden op vrachtwagens door Peking gevoerd, met plakkaten om hun nek waarop de criminele feiten staan vermeld. Aan de zijkant van de vrachtwagen op de foto staat: 'Sla de misdaad van het produceren van drugs hard neer.'

De afgelopen weken zijn honderden handelaren in en gebruikers van drugs geexecuteerd. Buitenlandse waarnemers hebben de indruk dat voorafgaande aan de Aziatische Spelen in Peking, volgende maand, de autoriteiten 'grote schoonmaak' willen houden. (Foto AFP)