Brulkikker

DEN HAAG, 6 juli De natuurbeschermingsraad adviseert minister Braks (landbouw) spoedig wettelijke maatregelen te treffen tegen introductie van uitheemse diersoorten in de Nederlandse natuur. Aanleiding voor het advies zijn volgens de raad de verontrustende berichten over de invoer en verkoop van larven van de Amerikaanse brulkikker. Deskundigen verwachten dat de brulkikker zich in ons land zal vestigen en inheemse kikkersoorten zal verdringen.