Bij HSA moeten 900 arbeidsplaatsen weg

HENGELO, 6 juli Bij Hollandse Signaalapparaten (HSA), Nederlands grootste defensiebedrijf, zullen de komende anderhalf jaar 900 van de 5.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. De inkrimping is volgens de directie noodzakelijk om het bedrijf aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden in de defensiemarkt. Directeur mr. J. H. J. Bosma van HSA zei vanmorgen bij de bekendmaking van het inkrimpingsplan dat het bedrijf de komende vijf jaar mikt op een gemiddelde jaaromzet van 700 miljoen gulden. Dat is 200 miljoen gulden minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

De reductie van 900 arbeidsplaatsen wil de HSA-directie bereiken door natuurlijk verloop (300), vervroegde uittreding (400) en bemiddeling (200 werknemers) naar banen buiten de onderneming.

De vakbonden reageerden 'geschrokken' op de aangekondigde inkrimping. De bonden noemen de onderbouwing van het inkrimpingsplan pover. Zij zullen tijdens het overleg met HSA, dat in augustus plaatsheeft, duidelijkheid eisen over de vraag of het bedrijf met 4.100 werknemers en een omzet van 700 miljoen gulden nog wel voldoende perspectief biedt voor een zelfstandig voortbestaan. Hoeveel banen bij welke vestigingen zullen verdwijnen kon directeur Bosma nog niet zeggen. De inkrimping zal zich volgens hem toespitsen op de bedrijven in Hengelo (militaire systemen, 3.850 arbeidsplaatsen), Huizen (communicatiesystemen, 350) en op de toeleveringsbedrijven in Den Haag (150) en het Westduitse Gronau (250). Bosma gaat er van uit dat bij de vestigingen in Eindhoven (nachtkijkers, 150 arbeidsplaatsen) en Apeldoorn (civiele systemen, 250 arbeidsplaatsen) geen personeelsreducties zullen plaatshebben.

Bosma zei dat HSA dit jaar kampt met een zeer teleurstellende orderontvangst. Halverwege het jaar was nog maar een kwart van de planning gehaald. Hij schreef dit niet alleen toe aan de politieke ontspanning in de wereld maar ook aan het feit dat de landen 'uitermate terughoudend zijn in het vaststellen van nieuwe budgetten'. Nederland loopt daarin, aldus Bosma voorop en dat zou HSA alleen al 'enkele honderden miljoenen guldens aan orders in 1990 schelen'. Bosma zei evenwel te verwachten dat een deel van de uitgestelde orders de komende jaren alsnog zal afkomen. Dat wettigt volgens hem de verwachting van stabilisering van de omzet op het niveau van 700 miljoen gulden. 'We willen van HSA een veerkrachtig bedrijf maken dat een relatief groter aandeel verwerft in een markt die structureel kleiner wordt', zei de directeur.

Uitvoering van het inkrimpingsplan kost volgens Bosma ongeveer 40 miljoen gulden. Voor de financiering daarvan wordt dit jaar een extra voorziening getroffen. Bosma wilde niet zeggen of HSA daardoor in de rode cijfers komt. Het bedrijf, dat nooit winstcijfers publiceerde, maakte volgens de directeur in 1988 en in 1989 een winst van enkele tientallen miljoenen guldens.

HSA was tot voor kort voor 99 procent in handen van Philips en voor 1 procent van de Nederlandse staat. Philips deed begin dit jaar 79 procent over aan het Franse staatsbedrijf Thomson CSF. De aangekondigde inkrimping staat volgens Bosma volledig los van de integratie van HSA in het Thomson-concern. 'Onder de parapluie van Philips had het er voor HSA nog wel eens veel somberder uit kunnen zien', meende vakbondsman Ter Welle.