Banen voor arbeidsongechikten

ROTTERDAM, 6 juli De Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) slaagt er in een toenemend aantal arbeidsongeschikten aan een baan te helpen. Vorig jaar vonden 38.000 mensen dank zij bemiddeling van de GMD werk, in 1984 waren dat er nog 19.000. Desondanks lukt het de GMD niet een halt toe te roepen aan de stijging van het aantal arbeidsongeschikten. Dit omdat zowel het bedrijfsleven als de overheid meer arbeidsongeschikten afstoten dan ze opnemen. In 1984 stootten overheid en bedrijfsleven 31.000 arbeidsongeschikten af, in 1989 84.000. Een en ander blijkt uit jaarverslag van de GMD, dat binnenkort wordt gepubliceerd. Momenteel heeft Nederland zo'n 800.000 arbeidsongeschikten. Volgens GMD-directielid J. Josten 'vecht de GMD tegen de bierkaai'. Josten heeft zijn hoop gevestigd op een aantal maatregelen waarover werkgevers, werknemers en overheid momenteel in gesprek zijn. Een van die maatregelen behelst de introductie van loonkostensubsidies aan werkgevers die arbeidsongeschikten in dienst nemen. 'Dat zou onze kansen om mensen te plaatsen aanzienlijk kunnen verbeteren', meent Josten. 'In het verleden is lang gedacht dat alleen door de verbetering van arbeidsomstandigheden het probleem van de arbeidsongeschiktheid aangepakt kan worden. Daar wordt nu mee gebroken en dat is goed.' Josten meent dat overheid, werkgevers en werknemers haast moeten maken met de uitvoering van hun voornemens. 'De plannen liggen er, maar wij kunnen nog niets omdat we niet over geld beschikken', aldus Josten.