Alders wil statiegeld op afvalolie

DEN HAAG, 6 juli Om de terugwinning van afgewerkte auto-olie en andere minerale smeerolien te financieren moet binnenkort voor ieder literblik gekochte smeerolie (gemiddeld 10 gulden) een statiegeld van vijftien cent per liter worden betaald.

Op die manier wil minister Alders (milieubeheer) bevorderen dat afgewerkte olie wordt hergebruikt en niet in het milieu belandt. Over het olie-inzamelsysteem wil de minister nog dit jaar vrijwillige maar definitieve afspraken maken met producenten en importeurs van smeerolie. Volgens de oliebranche komt het plan van de minister, waarvoor hij binnen een jaar een wettelijke regeling wil treffen, geheel onverwachts. Daarom kan nog niet worden gezegd of men aan de regeling wenst mee te werken. Ook moet nog overleg worden gepleegd met de BOVAG, de organisatie van garagebedrijven. Als die met het inzamelsysteem akkoord gaat dragen volgens Alders' ministerie de smeerolieproducenten en -importeurs voortaan de milieu-verantwoordelijkheid voor de bewerking van de teruggenomen afvalstoffen.

De voorgestelde statiegeldregeling houdt in dat de consument per liter smeerolie 15 cent extra betaalt. Voor de hoeveelheid motor-olie die bij een auto-doorsmeerbeurt overblijft en verwerkt en gezuiverd kan worden (ongeveer 60 procent van wat men aanbracht) krijgt de consument het statiegeld terug. Statiegeld over verbruikte smeerolie wordt niet teruggegeven.

Minister Alders was eerst van plan de kosten van de inzameling en verwerking van afgewerkte olie geheel voor rekening te laten komen van een centrale verwerkingsfabriek (bijvoorbeeld van het olieverwerkingsbedrijf North Refinery te Delfzijl of de Olie Contact Commissie te Rotterdam, een samenwerkingsverband van grote oliemaatschappijen). Omdat zulke bedrijven exploitatietekorten vrezen meent Alders dat de statiegeldregeling de enige oplossing is.