Aantal politieregio's naar 25

DEN HAAG, 6 juli Nadere studie is nodig naar de vraag of de Haarlemmermeer en Schiphol moeten vallen onder de nieuwe politieregio's Haarlem of Amsterdam.

De ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer. In het schrijven zeggen ze definitief toe gehoor te geven aan de wens van de Tweede Kamer om de samengevoegde korpsen van gemeente- en rijkspolitie onder te brengen in 25 in plaats van aanvankelijk 23 regio's.

Tijdens een commissievergadering met de Tweede Kamer had Hirsch Ballin vorige week al laten blijken ondanks 'ernstige bezwaren' in te stemmen met een uitbreiding naar 25 regio's. In het op beide departementen circulerende concept van de Memorie van Toelichting op de te treffen wettelijke regeling voor de reorganisatie wordt ook al geruime tijd melding gemaakt van 25 regiokorpsen.

Dinsdag verklaarde minister Dales evenwel plotseling dat ze nog moest nadenken over uitvoering van een motie van CDA en PvdA waarin de wens van 25 regio's werd vastgelegd. Het probleem is dat door instelling van een extra korps Gooi- en Vechtstreek en Zaanstreek/ Waterland de geplande regio's Amsterdam en Haarlem te klein dreigen te worden.

De ministers zullen in het najaar samen met het Wetsvoorstel tijdelijke voorzieningen reorganisatie politie de definitieve regio-indelingen bekend maken.

De Haarlemse rechtbank heeft met klem aangedrongen op het behoud van de Haarlemmermeer als werkterrein. Bijna veertig procent van alle strafzaken die de rechtbank in Haarlem nu afhandelt zijn afkomstig uit de Haarlemmermeer. Vooral Schiphol is een belangrijke leverancier van verdachten doordat op de luchthaven regelmatig mensen worden aangehouden wegens smokkel van verdovende middelen.

Ook het aantal civiele zaken dreigt in Haarlem door de reorganisatie fors te verminderen. In het arrondissement Haarlem wordt erop gewezen dat de eigen rechtbank zaken sneller afhandelt dan de nu al zwaar belaste rechtbank in Amsterdam.