Zieken in Athene door vervuiling

ATHENE, 5 juli In de Griekse hoofdstad Athene, die heeft te kampen met hevige luchtvervuiling en een hittegolf, zijn gisteren zeker 211 mensen in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsmoeilijkheden en hartklachten. Het stikstof-dioxidegehalte van de lucht lag gisteren ruim boven het niveau dat gevaarlijk wordt geacht voor de volksgezondheid bij een temperatuur die hier en daar steeg tot 40 graden Celsius in de schaduw. In de zomer van 1987 kwamen 800 mensen om het leven bij een langdurige hittegolf, die gepaard ging met ernstige smogvorming. (Reuter)