Verschil van mening PvdA en CDA over uitleg Wir

DEN HAAG, 5 juli De regeringspartijen CDA en PvdA verschillen van mening over de vraag hoeveel de werkgevers moeten bijdragen aan de overschrijdingen bij de investeringspremie WIR. De PvdA gaat uit van een netto-bedrag van 600 miljoen gulden. Het CDA legt de gemaakte afspraak met de werkgevers anders uit, waardoor het bedrag veel lager zou uitkomen.

De tegenstelling tussen de regeringspartijen bestaat ook in het kabinet. Minister Kok (PvdA) van financien zei gisteren in een mondeling overleg met de Tweede Kamer dat de werkgevers netto 600 miljoen gulden moeten betalen aan de premie voor de bijzondere ziektekosten AWBZ. Om op dat netto-bedrag uit te komen zal de premie in totaal 1,1 miljard gulden meer op moeten brengen.

De vijfhonderd miljoen gulden extra wordt ondermeer door de overheid in zijn rol als werkgever betaald. Dit bedrag moet van Kok naar de overheid worden teruggestort.

Zijn CDA-collega Andriessen van economische zaken is het daarmee niet eens. Hij vindt de 600 miljoen het eindbedrag en telt daarin ook de hogere premiebijdrage van de overheid mee, waardoor het bedrijfsleven wordt ontzien. Hij is tegen een verdere verhoging van de premie met vijfhonderd miljoen gulden om de overheid te compenseren.

Het meningsverschil zal pas worden uitgevochten als het kabinet het wetsvoorstel indient om de premie te verhogen. Dat is in het najaar. Het CDA liet zich niet uitdagen door de VVD om nu al vast te leggen dat het om maximaal 600 miljoen gulden premieverhoging gaat. Ook het twistpunt of de afspraken over de WIR-compensatie een eindafrekening zijn of slechts een tussenrekening, is niet uitgevochten. Zolang de nu voorgestelde maatregelen, zoals een verhoging van de AWBZ-premie en opcenten op de WIR-subsidie, voldoende zijn om de overschrijdingen te compenseren, blijft het meningsverschil tussen CDA en PvdA een theoretische ruzie. Mocht in de toekomst blijken dat de maatregelen onvoldoende zijn, dan willen de PvdA en minister Kok aanvullende maatregelen nemen. Het CDA en minister Andriessen zijn daar tegen. Als zou blijken dat de tegenvaller wordt overgecompenseerd, dan willen CDA en Andriessen dat het geld terugvloeit naar de werkgevers. Daar zijn PvdA en Kok tegen.