Uitzendverbod voor Veronica wegens aandeel in Veronique

HILVERSUM, 5 juli Het Commissariaat voor de Media heeft Veronica een uitzendverbod van zeven weken opgelegd als straf voor de betrokkenheid van de omroep bij de commerciele zender RTL-Veronique. Veronica heeft daarmee de Mediawet overtreden. Vanaf januari zal de omroep zowel op radio als televisie niet mogen uitzenden.

Daarnaast omvat de straf een voorwaardelijk uitzendverbod van zes weken en een boete van 50.000 gulden voor het verschaffen van onjuiste informatie aan het Commissariaat. Het intrekken van de zendtijd voor zeven weken betekent dat Veronica 10 miljoen gulden uit de omroepmiddelen misloopt.

Bij Veronica is met woede en teleurstelling gereageerd op deze volgens de omroep 'onbegrijpelijk zware sanctie'.

De advocaat van Veronica, mr. P. van Rossum, kondigde aan bij de Raad van State beroep te zullen aantekenen tegen het besluit van het Commissariaat. Van Rossum gaat er daarbij van uit dat de straf eerst moet worden geschorst, omdat de behandeling veel tijd zal vergen. 'De sanctie is onomkeerbaar. Als hij eenmaal ten uitvoer is gelegd is de schade niet meer goed te maken', aldus Van Rossum, die nog steeds van mening is dat Veronica de Mediawet niet heeft overtreden. Hij heeft dan ook niet geprobeerd de zaak te schikken omdat dat zou betekenen dat Veronica toegeeft in strijd met de wet te hebben gehandeld.

De zendtijd van Veronica op zowel radio als tv zal door de andere omroepen moeten worden overgenomen. Het Commissariaat heeft het NOS-bestuur gevraagd daarvoor een voorstel in te dienen. Morgen vergadert de NOS hierover. De AVRO en de TROS, die met Veronica op Nederland 2 uitzenden, zijn niet erg gelukkig met de gang van zaken. Zij vrezen dat de aantrekkingskracht van het tweede net onder het wegvallen van Veronica zal lijden.

Het Commissariaat legt er in zijn oordeel over de samenwerking tussen Veronica en RTL-Veronique de nadruk op dat 'Veronica het aan het omroepbestel ten grondslag liggende beginsel van non-commercialiteit op flagrante wijze geschonden heeft'.

De commissie van deskundigen die het Commissariaat adviseerde wijst echter de beschuldiging van het Commissariaat af dat Veronica in strijd zou hebben gehandeld met de doelstelling van een omroepvereniging. Ook de conclusie dat Veronica onjuiste informatie heeft verschaft over de financiele betrokkenheid bij Veronique wordt door de deskundigen niet onderschreven.

/ Nieuwsanalyse/ Reacties

Het Commissariaat voor de Media concludeert echter dat de onafhankelijke deskundigen het oordeel dat in eerste instantie werd geveld, in hoofdpunten onderschrijven en stelt vervolgens dat Veronica wordt bestraft voor het doelbewust verlenen van steun en het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het Luxemburgse tv-station RTL-Veronique. Veronica deed dat in de vorm van het beschikbaar stellen van financiele middelen en garanties, menskracht en kennis. En dat is een nevenactiviteit die niet is toegestaan, aldus het Commissariaat.

Veronica-directeur R. Out en voorzitter W. Bordewijk zeiden gisteren op een inderhaast georganiseerde persconferentie niet van plan te zijn 'persoonlijke consequenties' te verbinden aan hun optreden op 'persoonlijke titel' waarvoor nu de hele omroep wordt gestraft. De ondernemingsraad van de omroep is al evenmin voornemens gevolgen te verbinden aan de activiteiten van de directie, die nu voor het hele bedrijf ingrijpende gevolgen blijken te hebben.

Veronica garandeert dat de medewerkers geen financiele gevolgen zullen ondervinden van de sanctie.