Uitvaartcooperatie stelt prijs in voor beeldende kunst

AMSTERDAM, 5 juli De Amsterdamse cooperatieve vereniging voor uitvaartverzorging, Cooperatie PC, heeft een prijs voor beeldende kunst ingesteld van 50.000 gulden. De prijs, die eens in de twee jaar wordt uitgereikt, is bestemd voor beeldende kunstenaars die kunnen 'bogen op een voorbeeldig oeuvre', dat niet eerder een officiele bekroning kreeg. Dit najaar zal de onderscheiding voor het eerst worden toegekend.

In het bestuur van de stichting, die voor deze onderscheiding is opgericht, de stichting PC-Kunstprijs, hebben zitting: Jan Berndsen, directeur van de Cooperatie PC en initiatiefnemer, Martijn Sanders, Concertgebouw-directeur en verzamelaar, Jan Dibbets, beeldende kunstenaar, en Max van Rooy, adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad.