Tips voor Timmer

Philips heeft, als het goed is, zelf de deskundigheid in huis om gloeilampen, televisies, cd-spelers en andere produkten te maken en winstgevend aan de man te brengen. Maar de onderneming kan wel enige suggesties gebruiken over hoe het vertrouwen van de financiele markt kan worden herkregen.

Het probleem is dat beleggers niet weten wat van Philips te verwachten. Gaat het eindelijk met de consumentenelektronica weer goed, dan zijn er problemen met de chips. Worden die aangepakt dan daalt de omzet bij licht enzovoort.

Philips betoogt dat om redenen van technologie en strategie alle concernonderdelen bij elkaar moeten blijven. Maar de lage koers van het Philips-aandeel maakt dat moeilijk.

Het Britse Courtaulds had een vergelijkbaar probleem. Vroeger maakte het textielvezels en het werd op de beurs dan ook nog steeds als een textielconcern gezien, hoewel tachtig procent van de concernwinst inmiddels kwam uit hoogwaardige chemische produkten. Textielfondsen hebben een veel lagere koers/winst-verhouding dan chemiefondsen. Courtaulds splitste vervolgens zijn textielpoot af en gaf zijn aandeelhouders aparte aandelen in dat onderdeel. Sindsdien doet de koers van Courtaulds het veel beter dan het gemiddelde van de Londense beurs.

Splitsing

Ook Philips kan zijn aandeelhouders in plaats van dividend uit te keren betalen in aandelen van verzelfstandigde concernonderdelen.

Philips heeft ongeveer 140 miljoen Polygram-aandelen (waarde 35 gulden per stuk). Geef bij ieder van de bijna 290 miljoen Philips-aandelen een half aandeel Polygram. Dan is er nog de min of meer verzelfstandigde lichtdivisie, waarvan de waarde door analisten op zeker vijf miljard gulden wordt geschat. Breng die lichtdivisie naar de beurs en geef iedere Philips-aandeelhouder een aandeel daarin dat dan ongeveer twintig gulden waard is. Van North American Philips kocht Philips zelf drie jaar geleden de resterende 42 procent voor 1,37 miljard, zodat het geheel nu toch zeker drie miljard ofwel ruim tien gulden per aandeel Philips waard moet zijn. Geef de Philips-aandeelhouder ook daarin een aandeel. Zo krijgt hij drie extra aandelen met een waarde van ruim 47 gulden en hij houdt zijn Philips-aandeel.

Het management van die losse onderdelen kan als dat verstandig wordt geacht blijven samenwerken met de andere onderdelen, maar aandeelhouders kunnen dan kiezen bij welk onderdeel ze betrokken wensen te blijven.

Dat is een eerlijker constructie dan het onderbrengen van activiteiten in joint ventures zoals met de compact dics en witgoed is gebeurd.

Werknemers

Alvorens dat te doen kan Philips ook zijn werknemers motiveren door ze te belonen met aandelen. De pensioenfondsen van Philips hebben vier miljard gulden meer dan ze nodig hebben. Nu wordt daarvan jaarlijks een paar honderd miljoen naar het concern gesluisd. In plaats daarvan zou een aparte stichting met die vier miljard ongeveer eenderde van alle uitstaande Philips-aandelen kunnen kopen. Dan zou eenderde van de toekomstige winsten van Philips en de verzelfstandigde dochters aan de werknemers ten goede komen. Dat biedt het concern ook nog bescherming tegen ongewenste overvallen.