Sociaal plan afslanken van vestiging Philips in Apeldoorn

EINDHOVEN, 5 juli Philips en de vakorganisaties hebben vannacht in principe overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor de werknemers die overbodig worden bij de produktgroep Data Systems in Apeldoorn.

Philips heeft beloofd dat er het eerste jaar geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Die periode wil de onderneming gebruiken om de overtollige personeelsleden aan ander werk te helpen, binnen of buiten de onderneming. Werknemers die zelf opstappen krijgen een stimuleringspremie. De vakorganisaties verwachten dat de reorganisatie bij Data Systems in Apeldoorn door deze afspraken uiteindelijk zonder gedwongen ontslagen kan worden uitgevoerd.

De sanering van Data Systems is het begin van een ingrijpende reorganisatie die ertoe moet leiden dat de noodlijdende divisie Informatiesystemen binnen anderhalf jaar weer winstgevend is. Bij Data Systems in Apeldoorn worden nog dit jaar 160 van de 700 banen geschrapt. Daarnaast vervallen er nog eens 50 arbeidsplaatsen bij ondersteunende diensten. Volgens de vakorganisaties zijn er van de 210 banen die in totaal in het geding zijn al zo'n honderd verdwenen door het niet opvangen van het natuurlijke verloop.

Bestuurder J. de Graaf van de Federatie van Hoger Philips Personeel (FHPP) vindt dat de vannacht overeengekomen regeling best als model zou kunnen dienen bij de reorganisaties die de komende maanden nog elders binnen de onderneming zullen volgen. Hij zegt dat in het sociaal plan een goede balans is gevonden tussen de noodzaak om orde op zaken te stellen en het belang om het 'sociaal gezicht' intact te laten.

De vakorganisaties hebben gisteren ook te horen gekregen dat Philips overweegt de produktgroep Personal Computers over te hevelen van de divisie Informatiesystemen naar de divisie Consumentenprodukten. Wat dat betekent voor de 70 werknemers in Apeldoorn die zich bezighouden met pc's is nog volstrekt onduidelijk. FHPP-bestuurder De Graaf houdt er rekening mee dat ze naar Eindhoven zullen worden overgeplaatst.