Simons weigert onkosten van apothekers te vergoeden

DEN HAAG, 5 juli Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) weigert akkoord te gaan met twee richtlijnen van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) die voorzien in een vergoeding van de automatisering en het verpakkingsmateriaal voor apothekers. Dat kost de gemiddelde apotheker dit jaar ongeveer 13.000 gulden aan investeringskosten die niet worden vergoed.

Simons onthoudt zijn goedkeuring, omdat die richtlijnen tot gevolg hebben dat de kosten voor de overheid met 18 tot 50 miljoen gulden omhoog gaan.

Er was voor dit jaar al overeenstemming over tussen de apothekersorganisatie KNMP, de Vereniging van Nederlandse ziekenfondsen (VNZ), de particuliere ziektekostenverzekeraars (KLOZ) en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Ook apotheekhoudende huisartsen zouden voor de vergoeding in aanmerking komen. Simons heeft maandag een gesprek met de partijen.

De bewindsman stelt in zijn brief grote waarde te hechten aan de automatisering. Die is van belang voor de medicatie-bewaking van de patient en de bedrijfsvoering van de apotheker. Voor de overheid levert die automatisering gemakkelijk en snel nuttige statistische gegevens op voor het beleid. De verzekeraars hechten vooral aan de efficiente afhandeling van de declaraties.

Simons wil met de apothekers in een keer tot afspraken komen voor de langere termijn over hiermee samenhangende zaken, zoals de bonussen en kortingen die fabrikanten en groothandelaren verstrekken, de zogeheten stimulansregeling om goedkope merkloze medicijnen af te leveren en de problematiek van de 'rugzakgroothandelaren'. Dat zijn apothekers die er met elkaar een eigen groothandeltje op na houden.