Schoonmaken Hollandsche IJssel kost minimaal 750 mln

ROTTERDAM, 5 juli Een beperkte schoonmaak van de Hollandsche IJssel, een van de meest vervuilde rivieren van Nederland, kost 750 miljoen gulden. Voor een volledige aanpak van de vervuiling moet minimaal het dubbele bedrag worden uitgetrokken.

Dit stelt de Stuurgroep Hollandsche IJssel in een gisteren gepubliceerd rapport, waarvoor het onderzoek is verricht door de Grondmij. In de Stuurgroep zitten onder meer vertegenwoordigers van de ministeries van VROM, Landbouw en Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en een zestal aan de IJssel gelegen gemeenten. Voorzitter van de Stuurgroep is de Zuidhollandse milieugedeputeerde J. van der Vlist. De Stuurgroep heeft verscheidene scenario's opgesteld om de vervuiling aan te pakken. Als het 'basisscenario' wordt uitgevoerd, dat 750 miljoen kost, blijven milieu-risico's bestaan en leeft de rivier voort als een 'verpauperd geval', aldus een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland.

Een volledige sanering van de rivier die door toedoen van zowel industrie, landbouw als particulieren is vervuild vergt de schoonmaak van 2 miljoen kubieke meter grond en 5 miljoen kubieke meter rivierslib. Als dat scenario wordt uitgevoerd de kosten daarvoor belopen minimaal anderhalf miljard gulden , is het op termijn mogelijk weer te zwemmen en te vissen in de rivier.

De Stuurgroep wil het komende half jaar benutten om een scenario te kiezen. Zowel rijk als provincie zullen een financiele bijdrage moeten leveren aan de aanpak van de vervuiling. Weliswaar is er op dit moment al geld beschikbaar, maar dat is onvoldoende om het 'basisscenario' te kunnen uitvoeren, aldus een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland.