Rotterdam wil ambtenaren Rijk voor vernieuwing

ROTTERDAM, 5 juli De gemeente Rotterdam vraagt het Rijk twintig Haagse ambtenaren naar de Maasstad te sturen in het kader van de sociale vernieuwing. Rotterdamse instellingen en wijken die nu nog moeten aankloppen bij het Rijk kunnen straks bij de gemeente terecht. De Haagse ambtenaren zullen, als het Rijk akkoord gaat, onder meer het gemeentelijk fonds sociale vernieuwing moeten helpen beheren.

De gemeente Rotterdam heeft haar verzoek overlegd aan de projectgroep Schaefer, die minister Dales (binnenlandse zaken) moet adviseren welke sociale vernieuwingsplannen in 37 daartoe aangewezen gemeenten de voorkeur verdienen.

G. Klein, hoofd van projectbureau sociale vernieuwing in Rotterdam, erkent dat nog niet geheel duidelijk is wat de Haagse ambtenaren in Rotterdam moeten doen. Als voorbeeld noemt hij probleemwijken die een beroep kunnen doen op Rijkssteun. In de toekomst kunnen die wijken aankloppen bij hun eigen gemeente.

Rotterdam zal het Rijk om ambtenaren verzoeken als de commissie sociale vernieuwing van de gemeenteraad daar vanavond mee akkoord gaat. Klein verwacht dat Rotterdam van het totale bedrag dat het Rijk voor sociale vernieuwing uittrekt, 1,6 miljard gulden, circa 150 miljoen gulden krijgt. Prof. dr. W. Albeda, oud-minister van sociale zaken, zal vanaf 1 augustus optreden als adviseur sociale vernieuwing voor Rotterdam. Albeda zal vooral het overleg binnen het zojuist gevormde Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA), waarin werkgevers, werklozen en overheid samenwerken, in goede banen moeten leiden.