'Onjuiste verdeling woningen Lelystad'

LELYSTAD, 5 juli De gemeente Lelystad en twee woningbouwverenigingen aldaar discrimineren bij de toewijzing van woningen. Door in toenemende mate een economische binding van de aspirant- bewoners te eisen, maken vooral werkeloze allochtone woningzoekenden in Lelystad weinig kans. Dit concludeert het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) in het vandaag gepresenteerde rapport 'Minder welkom in Lelystad'. Het LBR verwijt de woningbouwverenigingen bij toewijzing subjectieve criteria te hanteren als 'woongedrag' en 'wooncultuur'. Ook hierdoor zouden allochtonen buiten de boot vallen dan wel in hun keuzevrijheid worden beperkt. Dat deze stiuatie zich juist in Lelystad voordoet noemt het rapport pijnlijk gezien de grote leegstand.