Onderzoek naar milieuvervuiling bij oeverzwaluwen

RIJSWIJK (GLD) Een bioloog van Rijkswaterstaat verzamelt voedselresten bij nestopeningen van een kunstmatige oeverzwaluwkolonie. Zo hoopt hij een beeld te krijgen van de prooi van deze soort zwaluwen en de mate waarin die is vervuild met onder andere polychloorbiphenylen (pcb's). De betonnen wand is aangelegd in een oud zanddepot langs het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Culemborg. Het is de eerste kunstmatige zwaluwkolonie van Nederland. Meestal nestelen de vogels in een tijdelijk depot wat meestal na een seizoen weer moet verdwijnen. Met deze nieuwe methode wil Rijkswaterstaat onderzoeken wat de geschikste lokaties zijn voor de oeverzwaluw. Tegelijkertijd wil men komen tot een gerichter beheersbeleid van deze kleine trekvogel. Door te onderzoeken wat voor muggen en kevers de vogels eten kun je nieuwe wanden situeren in een omgeving waar veel prooidieren aanwezig zijn. Dit eerste seizoen is de kunstkolonie al zeer succesvol geweest met ongeveer 180 nestelende paren. Het aantal oeverzwaluwen neemt de laatste decennia stek af. (Foto Martijn de Jonge)