Oce

De nettowinst van Oce-van der Grinten is in de eerste helft van het lopende boekjaar (per 31 mei) gestegen van fl.

40,8 miljoen tot fl. 43,1 miljoen. Per aandeel nam de winst toe van fl.

2,72 tot fl. 2,86, zo heeft het kopieerconcern gisteren bekendgemaakt. De omzet nam toe van fl.

987,7 miljoen tot fl.

1.155,9 miljoen, ofwel met 17 procent. De autonome omzetgroei bedroeg 9 procent. Het bedrijfsresultaat ging met 16 procent omhoog van fl. 68,6 miljoen naar fl.

79,7 miljoen. De stijging is vooral het gevolg van de voorspoedige ontwikkeling op de kantoormarkt en de overneming van de Schlumberger-dochter Graphics. Het resultaat in de tekenkamermarkt bleef achter.