Navo-top in Londen geopend door Worner

LONDEN, 5 juli 'De Koude Oorlog behoort tot de geschiedenis.'

Met deze woorden opende de secretaris-generaal van de NAVO, Manfred Worner, vanochtend de topconferentie van regeringsleiders van de 16 NAVO-landen in Londen. 'We kijken nu naar de Sovjet-Unie en de landen in Centraal- en Oost-Europa als potentiele partners en vrienden.' Worner omschreef de opgave voor het tweedaagse beraad van de regeringsleiders in Marlborough House als een 'concretisering van ons aanbod tot samenwerking'.

Een beleid van samenwerking noemde hij de logische uitbreiding van de Harmel-doctrine. Deze bepaalt dat de NAVO een krachtige defensie moet handhaven maar tegelijkertijd bereid is om te onderhandelen om de spanningen en de kans op een militaire confrontatie tussen Oost en West te verminderen. Worner noemde vier vraagstukken waarvoor de opstelling van de NAVO van kritiek belang zal zijn. Een akkoord over vermindering van de conventionele troepen in Europa (CFE) is nodig 'om de erfenis van de koude oorlog op te ruimen'.

De Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), waaraan alle Europese landen (behalve Albanie) alsmede de Verenigde Staten en Canada deelnemen, moet volgens hem een prominentere rol krijgen bij de vorming van de 'nieuwe Europese architectuur'.

Er moet een regeling voor de externe aspecten van de Duitse vereniging worden gevonden die voor alle betrokken partijen bevredigend is. Ten slotte dient de NAVO volgens Worner een 'veilige defensie' te handhaven omdat er zowel binnen als buiten Europa veel potentiele instabiliteit bestaat.

    • Jan Gerritsen