Lot Scargill nu in handen van zijn eigen mijnwerkers

LONDEN, 5 juli Arthur Scargill, de militante mijnwerkersleider, zal volgende week weten of zijn gerommel met steunfondsen voor stakende mijnwerkers in de winter van 1984-1985 tot zijn uiteindelijke afgang zal leiden.

Een onderzoek van een onafhankelijke jurist naar de vraag of Scargill destijds giften uit Libie heeft geaccepteerd, steun uit Rusland heeft verdonkeremaand en met een serie bankrekeningen heeft gesjoemeld, waarvan zijn medebestuurders niets wisten, is grotendeels onbeslist geeindigd.

Die uitslag heeft Scargill tot de conclusie gebracht dat hij onschuldig is en dus niet hoeft te vertrekken. Maar de mijnwerkers van de vakbond NUM zullen daarover volgende week op een landelijke bijeenkomst het laatste woord hebben. Zij zullen, net als hun collega's in de door glasnost en perestrojka ontdooide USSR, willen weten waar onder andere 1 miljoen dollar of ponden (niemand weet kennelijk wat het precies is) zijn gebleven. Dat geld, bijeengebracht door kameraden-mijnwerkers in de USSR via een heffing op hun salaris, kan de opsteller van het rapport, Gavin Lightman, niet meer vinden.

Een feit is dat de onderzoeker er niet in geslaagd is onomstotelijk vast te stellen dat Scargill fondsen uit Libie heeft geaccepteerd, maar hij suggereert in zijn rapport wel dat een gift van de Franse communistische vakbond CGT gebruikt kan zijn om Libisch geld door te sluizen.

Het rapport toont ook aan dat Scargill niet minder dan zeventien geheime bankrekeningen had, waarop sympathisanten met de mijnwerkersstaking geld stortten. Scargill zelf heeft van die bankrekeningen geleend en later weer terugbetaald.

En dan is er nog de onduidelijkheid over een bedrag van 580.000 pond, eigendom van de NUM, maar dat verdween naar de bankrekening van de door Scargill bedachte internationale organisatie.

Meest tekenend in de kwestie is het feit dat Scargill wel uitdagend zegt dat hij zal aanblijven, maar dat hij tot nu toe heeft nagelaten naar de rechter te stappen om The Daily Mirror en het televisiestation ITV voor de rechter te slepen wegens smaad. Zij onthulden de achtergronden van Scargills doen en laten met behulp van Scargills voormalige assistent, die zelf uit Scargills naam bij kolonel Gaddafi van Libie op bezoek ging. De Daily Mirror zegt dat ze bij haar verhaal blijft, ook na het Lightman-rapport.