LCI

De omzet van de LCI Computer Groep is in de eerste zes maanden van dit jaar met 121 procent toegenomen tot fl.

52,1 miljoen. Van de omzet in het eerste halfjaar komt fl.

5,9 miljoen voor rekening van het onlangs aangekochte en vanaf 1 januari 1990 meegeconsolideerde Aton Holding in de Meern. De omzet van Groser Data is niet in deze cijfers begrepen. Enkele weken geleden maakte het bestuur bekend dat met deze Deense importeur van computers op hoofdpunten overeenstemming werd bereikt over de overneming van alle aandelen van Groser Data. De directie ziet het tweede halfjaar met vertrouwen tegemoet. LCI is genoteerd op de parallelmarkt in Amsterdam en op de tweede markt in Brussel. In 1989 bedroeg de omzet fl.

68 miljoen en werd een nettowinst behaald van fl.

6,4 miljoen.