Kamer heeft begrip voor uitzendverbod

DEN HAAG, 5 juli De Tweede Kamer heeft alle begrip voor de beslissing van het Commissariaat voor de Media om Veronica een uitzendverbod op te leggen. Over de strafmaat laten de mediaspecialisten in de Kamer zich niet uit, omdat het Commissariaat juist in het leven is geroepen om toe te zien op naleving van de Mediawet.

Het Tweede-Kamerlid Beinema (CDA) spreekt van 'een duchtige overtreding waar een duchtige straf bij hoort'.

Een boete zou in dit geval nauwelijks effect hebben, meent hij. Beinema beschouwt Veronica als 'een miljoenenbedrijf, waar het volstaan met uitdelen van boetes zoals in het verleden geen zin heeft'.

Het Kamerlid Van Nieuwenhoven (PvdA) is het daarmee eens; met een flinke boete zou Veronica nauwelijks worden getroffen. 'Leuk is die straf natuurlijk niet', zegt Van Nieuwenhoven. Dat kijkers en medewerkers van de omroep door de straf worden gedupeerd, is volgens haar te wijten aan de handelwijze van het bestuur van Veronica.

Het Tweede-Kamerlid Hermans (VVD) is verrast door de 'heel zware straf'.

Veronica is in zijn ogen 'flink zuur'. Op de vraag of de straf terecht is, gaat hij niet in. Dat is volgens Hermans een zaak van het Commissariaat. Hermans grijpt de straf aan om opnieuw te pleiten voor reorganisatie van het omroepbestel. Er is volgens hem al lang geen sprake meer van een scheiding tussen publieke en commerciele omroep. De commercie is volgens hem onder meer door sponsoring van programma's al diep doorgedrongen in de publieke omroep.

Volgens minister d'Ancona (WVC) zijn 'er hier dingen met gemeenschapsgeld gebeurd die allerminst door de beugel kunnen. Men heeft zich verrijkt met geld dat daarvoor niet is bedoeld'.

Mr. G. J. Heyne den Bak van het Commissariaat voor de Media deelt deze mening echter niet. Hij is het eens met de advocaat van Veronica mr. P. van Rossum die nadrukkelijk betoogde dat de omroepvereniging uit 'eigen vermogen' via Tornado Promotions B. V. aandelen van RTL-Veronique heeft gekocht. Heyne den Bak: 'Of het hier om gemeenschapsgeld gaat of niet, heeft in onze beslissing geen rol gespeeld. Wij gaan ervan uit dat het exploiteren van een blad alleen mogelijk is omdat men als publieke omroep daartoe vergunning krijgt'.

Het ministerie van WVC wil geen uitspraak doen over de scheiding tussen het eigen vermogen van omroepverenigingen en gemeenschapsgeld (kijkgelden en STER-inkomsten) dat naar de omroepen gaat.