Eerste lening Duitse eenheid succes

ROTTERDAM, 5 juli De eerste lening van het Fonds voor de Duitse eenwording is gisteren vooral door Westduitse beleggers enthousiast onthaald.

De tienjarige obligatielening bedraagt 6 miljard D-mark tegen een rendement van 8,59 procent. Dat heeft de Duitse centrale bank gisteren bekendgemaakt.

Het viel handelaren tegen dat precies hetzelfde rendement wordt geboden als op de jongste Westduitse staatslening van 18 mei. De verwachting was dat het rendement 8,7 tot 8,75 procent zou zijn. Toch liep de eerste verkoop gistermiddag goed, vooral door vraag vanuit de Bondsrepubliek zelf.

Handelaren schrijven de Duitse belangstelling toe aan 'vaderlandslievendheid'.

Bovendien hebben Westduitse beleggers traditioneel een grote behoefte aan langlopende obligaties en een beperkte belangstelling voor verhandelbaarheid omdat ze hun stukken lang vasthouden.

Dit jaar zal voor het Fonds nog eens 14 miljard D-mark worden geleend (dus in totaal 20 miljard voor het nog resterende halfjaar) en de daarop volgende vier jaar 75 miljard. Ter vergelijking: de Bondsregering leende vorig jaar zelf 40 miljard D-mark, dus 20 miljard per halfjaar. Het Westduitse ministerie van financien zegt dan ook niet bang te zijn voor renteverhogingen als gevolg van de extra vraag naar kapitaal.

Met een inflatie van 2,5 procent wordt al een hoog reeel rendement geboden van ruim 6 procent. Bovendien bezitten de Westduitsers veel spaargeld dat toch ergens belegd zal moeten worden. Behalve de in totaal 95 miljard D-mark aan obligatieleningen zal de bondsregering ook via bezuinigingen 20 miljard D-mark aan het Fonds bijdragen.