Duitse werkloosheid is in juni verder gedaald

ROTTERDAM, 5 juli De Westduitse economie zet haar conjuncturele opmars voort. De werkloosheid is in juni opnieuw gedaald, het overschot op de handelsbalans in mei verder gestegen.

De industriele produktie steeg in juni scherper dan verwacht. De werkloosheid daalde in deze maand tot 6,9 procent van de beroepsbevolking. Een jaar geleden bedroeg de werkloosheid nog 7,4 procent en in mei van dit jaar 7 procent.

Het aantal werklozen daalde in juni met 15.400 tot 1,807 miljoen mannen en vrouwen. In juni vorig jaar waren 1,915 miljoen werklozen geregistreerd.

Het aantal vacatures is licht gestegen met 2.200 tot 336.935. In mei waren er in de Bondsrepubliek 28,2 miljoen mensen die werk hadden, 600.000 meer dan een jaar geleden. Het aantal 'Ubersiedler' uit de DDR is in juni gehalveerd met 10.100 vergeleken met de maand ervoor. Daarentegen kwamen er meer 'Aussiedler', vooral uit Roemenie, in totaal 52.400. Dat is 15.200 meer dan in mei. Het aantal werkloze 'Ubersiedler' bedroeg eind juni 90.400, 9.900 minder dan in mei. Het aantal werkloze 'Aussiedler' steeg met 10.000 tot 144.500. In de DDR waren eind juni 142.100 werklozen geregistreerd, 1,6 procent van de beroepsbevolking, een stijging van 47.300 ten opzichte van mei. Het aantal vacatures in de DDR is met 12.900 gedaald tot 41.400. Het overschot op de (lopende rekening van de) Westduitse betalingsbalans kwam in mei uit op 8,7 miljard D-mark (april 5,7 miljard D-mark en in mei vorig jaar 8,8 miljard D-mark). De lopende rekening omvat de handelsbalans, de dienstenbalans en de kapitaalopbrengstenbalans (bijvoorbeeld inkomsten op beleggingen in het buitenland). De aandelenkoersen in Frankfurt stegen gisteren door de gunstige berichten met 1 procent. De DAX-index van belangrijkste aandelen steeg 18,90 punten en sloot op 1925,13.