Afspraken voor akkoord voorwaarden bejaardenzorg

ROTTERDAM, 5 juli Vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden hebben vannacht afspraken gemaakt die een akkoord over de arbeidsvoorwaarden in bejaardenzorg 'voor negentig procent zeker maken'.

De partijen verwachten binnen enkele weken een definitief akkoord te kunnen sluiten.

De voorlopige overeenstemming behelst een inkomensvooruitgang van 3,8 procent per 1 juli voor alle 70.000 werknemers in de bejaardenzorg. Tevens ontvangen ze een eenmalige uitkering van 2,24 procent van de loonsom in de periode van 1 juli tot 1 december. Ook is een 'eindejaarsuitkering' van 360 gulden bruto onderdeel van het voorlopige onderhandelingsresultaat.

Voor bepaalde categorieen werknemers in de bejaardenzorg is een extra verhoging van het salaris afgesproken. Het gaat daarbij om onder meer verplegenden, verzorgenden en bejaardenhelpenden. Zij krijgen een maandelijks oplopende extra uitkering die in 1992 neerkomt op 70 tot 100 gulden bruto per maand.

Het voorlopige akkoord voorziet eveneens in een bijdrage van 0,1 procent van de loonsom aan een werkgelegenheidsfonds, waarmee in de komende twee jaar 3.000 nieuwe werkervaringsplaatsen moeten worden gecreeerd.

De twee betrokken vakbonden AbvaKabo en CFO zullen de nu gesloten voorlopige overeenkomst volgende week voorleggen aan hun achterban. Woordvoerder G. Veth van AbvaKabo kon vanochtend niet meedelen of de bond de leden zal adviseren akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat. Wel sprak hij de verwachting uit dat de leden akkoord zullen gaan.

De werkgevers verenigd in de VNB kozen vanochtend eveneens een optimistische toonzetting over de bereikbaarheid van een akkoord. Niettemin benadrukte VNB-medewerker G. Werdmuller von Elgg dat er nog geen akkoord is. 'In feite zijn alle belangrijke onderdelen rond. Maar deze zaak ligt gevoelig. Het is daarom meer uit strategische dan uit inhoudelijke overwegingen dat we nu zeggen: er is overeenstemming die de kans op een akkoord voor negentig procent zeker maakt', aldus de VNB-medewerker.