99 procent

SLOBODAN MILOSEVIC, president van Servie, populist, de grote hoeder van de in eeuwen van onderdrukking zo diep gewonde Servische identiteit, kan tevreden zijn: meer dan 99 procent van zijn Serviers heeft op 1 en 2 juli ja gezegd tegen de nieuwe Servische grondwet. Daarmee hebben ze ingestemd met de liquidatie van de autonomie van het door een meerderheid van Albanezen bewoonde Kosovo. Een ouderwetse communistische uitslag in een ouderwetse communistische republiek, want in het Servie van Slobodan Milosevic zijn alle oude dogma's nog heel heilig en zijn alle stemmentellers bovendien lid van Milosevics partij.

In Kosovo heeft men ook gestemd Kosovo maakt tenslotte deel uit van Servie maar niet over die nieuwe Servische grondwet. Een andere stemming: een meerderheid van het parlement van Kosovo sprak zich unaniem uit voor een verklaring waarin de provincie zich onafhankelijk verklaarde, binnen de Joegoslavische federatie, maar buiten Servie. Het was een stemming in de open lucht, want de politie en het leger, inmiddels onder Servisch bestuur zoals alles in Kosovo tegenwoordig onder Servisch bestuur staat, hadden de Albanese parlementariers de toegang tot hun eigen parlement ontzegd. De gelijkgeschakelde pers van Servie reageerde gisteren met voorspelbare verontwaardiging op dit staaltje van 'politieke terreur' van de Albanezen en riep de overheid van Slobodan Milosevic op het parlement van Kosovo onverwijld af te schaffen.

ZO VALT Joegoslavie uiteen. In Kroatie en Slovenie zijn geen communisten meer en maken centrum-rechtse regeringen de dienst uit. In heel Oost-Europa hebben de geestverwanten van Slobodan Milosevic plaatsgemaakt voor democraten of in elk geval voor lieden die serieus willen afrekenen met de methoden van het verleden. Alleen Milosevic volhardt: een laatste bastion van overheidsdwingelandij, etnische discriminatie en dictatuur. Dat 'meer dan 99 procent' van de Serviers hem steunt doet daar niets aan af.