'Wereldwijde actie is noodzakelijk om Afrika van ellende tebevrijden'

MAASTRICHT, 4 juli Een wereldwijd vertakte coalitie voor politieke actie moet het Afrikaanse continent bevrijden van honger, strijd en achterstelling. Volgend jaar willen Afrikaanse leiders opnieuw bijeenkomen om politieke besluiten te nemen voor een effectiever ontwikkelingsplan.

Dat is de slotconclusie van de afgevaardigden van 50 Afrikaanse landen, 20 donorlanden en multinationale organisaties op de Afrika-conferentie in Maastricht die vandaag werd besloten. De overeenstemming die de afgelopen dagen werd bereikt over de noodzaak van een lange-termijnplan voor ontwikkeling moet nu in een politiek actieplan worden omgezet. In de laatste 30 jaar droeg ontwikkelingshulp niet bij tot de verbetering van het lot van de 450 miljoen inwoners van Afrika ten zuiden van de Sahara.

Robert McNamara, de voormalige president van de Wereldbank, riep vanochtend de donorlanden van Afrika op om snel beslissingen te nemen om de schuldenlast (250 miljard dollar) te verlichten. Voor de ontwikkeling van Afrika zal de wereldgemeenschap in de jaren negentig meer fondsen beschikbaar moeten stellen. De regeringen in Afrika zelf zullen hun burgers beter bij het ontwikkelingsproces moeten betrekken, hun bureaucratieen aanpassen en corruptie en bestedingen uit de losse pols moeten tegengaan, aldus McNamara.

Premier Lubbers pleitte vanochtend in zijn slotrede op de conferentie voor een grotere Europese samenwerking op het gebied van ontwikkelingshulp. Nederland wil in Brussel een discussie op gang brengen over gebonden hulp. Nationale praktijken zouden volgens Lubbers zoveel mogelijk moeten plaatsmaken voor een Europees systeem, waarbij aan hulpverlening zo weinig mogelijk voorwaarde wordt verbonden.

Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) toonde zich na afloop van de conferentie tevreden over de resultaten. Hij is van mening dat de omwentelingen in Oost-Europa, die vrijwel zonder geweld verliepen, Afrikaanse regeringen hebben wakker geschud. Hier en daar zijn al politieke aanpassingen voor een meerpartijen-systeem in gang gezet, aldus Pronk. De consensus over ontwikkelingspolitiek neemt op het continent toe. Pronk had graag gezien dat aan het schuldenvraagstuk meer aandacht was besteed. Ook is het hem tegengevallen dat een aantal vertegenwoordigers van multinationale organisaties en Afrikaanse regeringen op het laatst een bericht van verhindering naar Maastricht stuurden.