Weer verlaat minister DDR zijn partij

BONN, 4 juli Vooral onder druk van de Westduitse FDP heeft DDR-minister van justitie Kurt Wunsche gisteren zijn partij, de Oostduitse Bond van Vrije Democraten (BFD), verlaten. Hij wil aanblijven als minister, hoewel de BFD graag een vervanger aan premier De Maiziere wil voordragen.

De 60-jarige Wunsche wordt al geruime tijd in de DDR en de Bondsrepubliek gekritiseerd. Hij was eerder lid van de Oostduitse liberale 'blokpartij' LDPD, die veertig jaar met de communistische SED samenwerkte. Wunsche was van 1969 tot 1972 onder Ulbricht en Honecker al minister van justitie en was mede verantwoordelijk voor een reeks onteigeningen in de DDR ten koste van (nu) Westduitse eigenaars. Dat vooral maakte hem verdacht bij de Westduitse FDP, die over een paar maanden met de FDB wil fuseren.

Wunsche, die voor de DDR-verkiezingen van 18 maart 1990 al deel uitmaakte van het overgangskabinet-Modrow, is bovendien verweten dat hij de laatste maanden Oostduitse rechters en officieren van justitie gelegenheid heeft gegeven om verwijzingen naar hun SED-loopbaan uit hun personeelsdossiers te verwijderen. De minister sloot gisteren in een radio-interview niet uit dat hij zal aftreden, maar hij wil de beslissing daarover aan premier De Maiziere overlaten.

De Oostduitse minister-president heeft al eerder, in de gevallen van de uit hun partij getreden DSU-ministers Diestel en Ebeling, laten weten dat hij na de formatie voor zijn ministers van de Volkskammer en de coalitie een fiat heeft gekregen. Zolang zij als bewindspersoon goed functioneren, zegt hij daarom geen reden te zien om hen te vervangen in de korte levenstijd die de DDR (tot eind dit jaar) nog heeft.

Met deze redenering van de premier heeft de DSU kennelijk genoegen genomen in de gevallen van de nu partijloze ministers Ebeling en Diestel, die hun partij 'een ruk naar rechts' verwijten en haar daarom hebben verlaten. De nieuwe DSU-voorzitter, Hansjoachim Walther (tevens fractieleider), heeft gisteren meegedeeld dat zijn partij de DDR-coalitie niet zal verlaten ondanks De Maiziere's weigering om Diestel en Ebeling te vervangen. Walther omschreef het vertrek van een aantal prominente leden uit de DSU als 'een reinigingsproces voor de partij'.