Voor het eerst direct overleg Iran en Irak

GENEVE, 4 juli Voor het eerst sinds Iran en Irak in augustus 1988 een staakt-het-vuren in hun oorlog overeenkwamen hebben hun ministers van buitenlandse zaken direct overleg gevoerd. De Iraakse minister Tareq Aziz en zijn Iraanse ambtgenoot Ali Akbar Velayati spraken elkaar gisteren in Geneve. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, die de ontmoeting had geregeld, had het later over een psychologische doorbraak. Een versoepeling van de Iraakse houding, die eind april begon met een brief van de Iraakse president Saddam Hussein aan zijn Iraanse ambtgenoot Rafsanjani, heeft de belangrijkste bijdrage geleverd tot de nieuwste ontwikkeling.

Bij voorgaande ontmoetingen hadden de ministers elkaar nooit rechtstreeks toegesproken maar via Perez de Cuellar of zijn vertegenwoordiger onderhandeld. Perez de Cuellar zei dat 'we vandaag een totaal andere sfeer hebben gecreeerd in vergelijking met eerdere ontmoetingen'.

Hij zag daarin een 'uitstekend voorteken' voor toekomstige onderhandelingen om een duurzame vrede tussen de twee landen te bereiken.

Op de bijeenkomst zelf is overigens niet gepraat over de onderlinge conflicten. Evenmin is een datum vastgesteld voor verder ministerieel overleg. Wel zullen 'technische' besprekingen worden voortgezet op het niveau van experts.

Perez de Cuellar weigerde gisteren te speculeren over de termijn waarbinnen een vredesovereenkomst kan worden bereikt. Hij wees erop dat er nog zeer ingewikkelde problemen moeten worden opgelost. De twee landen zijn het met name geheel oneens over de kwestie van de soevereiniteit over de grensrivier de Shatt al-Arab, die helemaal door Irak wordt opgeeist. Voorts worden door beide landen nog altijd circa 100.000 krijgsgevangenen vastgehouden, en bezetten Iraakse troepen ongeveer 1.000 km Iraans grondgebied.

De Iraakse minister Tareq Aziz, die sprak van een 'hartelijke en opbouwende ontmoeting', zei dat de nieuwe positieve atmosfeer een topconferentie tussen Saddam Hussein en Rafsanjani naderbij kan brengen. Velayati sloot maandag echter een snelle top nog uit. (Reuter, AFP, AP)