Versterking van rivierdijken niet voltooid voor jaar 2000

DEN HAAG, 4 juli De versterking van de rivierdijken in Nederland zal niet voor het jaar 2000 worden voltooid. Minister Maij-Weggen (waterstaat) is niet in staat uitspraken van de Tweede Kamer hierover te honoreren. De Kamer legt zich hierbij neer, zo bleek gisteren.

Eerder dit jaar kwam Maij-Weggen in ernstige aanvaring met de Kamer over dit onderwerp. Hoewel zij moties over de dijkversterking, een onderdeel van de Deltawerken, en de financiering ervan ernstig ontraadde, werden ze met steun van CDA, PvdA, VVD en SGP ruimschoots aangenomen. De minister was in financiele problemen geraakt door het besluit van het kabinet met instemming van de Kamer in de Nieuwe Waterweg een stormvloedkering te bouwen. Als bezuiniging werden daarom de versterkingswerkzaamheden aan rivierdijken elders in het land opnieuw vertraagd. De Kamer nam daarmee geen genoegen, eiste voltooiing van dit karwei dat het land voor overstromingen moet behoeden in uiterlijk 2000 en vond dat de minister desnoods het geld maar moest lenen, eventueel met behulp van de waterschappen of de provincie Zuid-Holland.

Inmiddels is gebleken dat het hoe dan ook niet mogelijk is de dijkversterkingen deze eeuw af te ronden. Planologische procedures en grondmechanische werkzaamheden zullen tot uitstel leiden tot 2003 of 2004. Daarmee zijn ook de financiele problemen goeddeels uit de wereld. 'Soms lost de tijd de problemen op', constateerde het Kamerlid Zijlstra (PvdA) gisteren en minister Maij-Weggen was het met hem eens.