'Snelle hulp succes bij jeugdige delinquenten'

UTRECHT, 4 juli De kans op herhaling bij jeugdige delinquenten kan worden verminderd en ingrijpen door de rechter soms worden voorkomen door de jongeren direct na hun arrestatie psychische en sociale hulp te bieden en hen bij te staan bij de rechtsgang.

Dat concludeert de stichting Argus in Utrecht die in 1987 de hulpverlening in die stad overnam van de Raad voor de Kinderbescherming.

Argus heeft met de officier van justitie, de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderpolitie vanaf april 1988 een jaarlang onderzoek gedaan naar de effecten van snelle hulpverlening. Hulpverleners bezochten meer dan tweehonderd jongeren in politiecellen. Het onderzoeksrapport, 'Onderzoek Vroeghulp aan Minderjarigen', werd gisteren aangeboden aan de hoofcommissaris van politie in Utrecht, mr. J. Wiarda.

Sociaal-pedagoog en onderzoeksleider drs. A. Anker onderstreept het belang van de strikte onafhankelijkheid van Argus: 'Voordat deze jongeren ook maar erkennen dat ze een probleem hebben en dat op een begrijpelijke manier onder woorden kunnen brengen, moet hun vertrouwen gewonnen worden. Dat kan het best door een hulpverlener die strikt onafhankelijk is en dus geen rapportageplicht heeft aan Justitie. Onze enquetes wijzen uit dat de Kinderpolitie en de Raad voor de Kinderbescherming onvoldoende vertrouwen genieten bij de jonge delinquenten.' Ook is het volgens hem van belang dat de hulpverleners van Argus ook in het weekeinde beschikbaar zijn, wanneer de meeste arrestaties plaatshebben. Volgens Argus moet er een aparte jeugdreclassering komen, vergelijkbaar met de reclasseringshulp aan meerderjarigen. De jongeren moeten worden geholpen bij het vinden van werk en woonruimte.

De Raad voor de Kinderbescherming kreeg in 1981 subsidie van het Rijk om hulp te verlenen aan jeugdige verdachten, maar die werd in 1987 weer ingetrokken. Daarna moest de Kinderbescherming zich beperken tot het door de verdachte laten invullen van een 'strafenquete' ter informatie van de jeugdofficier van justitie en de kinderrechter.