Senaat akkoord met aftopping reisforfait

DEN HAAG, 4 juli Met ingang van volgende maand verliezen forenzen die dagelijks met de auto meer dan dertig kilometer naar hun werk reizen de fiscale aftrek daarvoor. De Eerste Kamer is gisteravond akkoord gegaan met de aftopping van de reiskostenaftrek.

De invoering van de aftopping waarmee het kabinet het woonwerkverkeer wil terugdringen is een aantal keren uitgesteld, onder meer omdat de Tweede Kamer wijzigingen in het wetsvoorstel wilde aanbrengen. De Tweede Kamer heeft daardoor bereikt dat forenzen die langere afstanden naar hun werk met het openbaar vervoer afleggen de reiskostenaftrek behouden. Gisteren, bij de behandeling in de Eerste Kamer, bleef tot lang onzeker of de maatregel wel op 1 augustus zou kunnen ingaan, omdat het CDA bezwaren had tegen de aftopping. CDA-senator Zijlstra sprak zijn zorg uit over de uitvoerbaarheid en fraudegevoeligheid van de aftopping van het reiskostenforfait.

Bij de eindstemming bleek uiteindelijk het grootste deel van de CDA-fractie, 15 van de 25 aanwezige senatoren, toch voor de maatregel te zijn. Daarbij gaf het milieubelang de doorslag. Met steun van PvdA, D66 en Groen Links kreeg het wetsvoorstel 46 stemmen voor en 23 stemmen tegen. Onder de tegenstemmers van het CDA was onder meer de voorzitter van de fractie, Kaland.

Minister Kok van financien verwacht dat de maatregel zal leiden tot een afname van de groei van het aantal autokilometers met ongeveer 800 miljoen. De aftopping van de reiskostenaftrek levert de staat 240 miljoen gulden op die zijn bestemd voor de verbetering van het openbaar vervoer. De veertig miljoen gulden die de staat gezien de vermindering van het aantal autokilometers derft aan de benzine-accijns zullen daar niet van worden afgetrokken.

Een forens die dagelijks meer dan dertig kilometer naar zijn werk reist mag vanaf 1 augustus niet meer dan 1.520 gulden aftrekken van de belasting. Dat is de aftrek die geldt voor dertig kilometer. Iemand die dagelijks vijftig kilometer moet afleggen voordat hij op zijn werk is, mag nu nog jaarlijks 2960 gulden aftrekken. Dat bedrag blijft gehandhaafd voor forenzen die met trein of bus reizen. Ook carpoolers behouden hun reiskostenaftrek.