Samas

Samas-Groep (kantooruitrusting) heeft in het per eind maart afgesloten boekjaar 1989/90 een 19 procent hogere nettowinst behaald van fl. 26,2 miljoen (vorig jaar fl. 22,1 miljoen). Per aandeel steeg de winst over het met 3,9 procent toegenomen aandelenkapitaal met 14 procent van fl. 6,74 tot fl. 7,69. Voorgesteld wordt een contant dividend te betalen van fl. 2,80 per aandeel (vorig jaar fl. 2,45) of naar keuze in aandelen ten laste van of de agio-reserve of de reserve onverdeelde winsten. De grootte van het dividend in aandelen zal 30 augustus na beurs worden bekendgemaakt.

De netto-omzet steeg met 19 procent van fl. 414 miljoen tot fl. 491 miljoen. De sectoren kantoorinrichting en kantoorartikelen vertoonden een flinke groei, terwijl in de sector kantoorautomatisering en -machines sprake was van een lichte stijging.

Voor het nu lopende boekjaar wordt een doorgaande autonome groei van de omzet verwacht en een nettowinst per aandeel die ten minste gelijk zal zijn aan die van het afgelopen boekjaar.